Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίαση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Ιλίου, Πέμπτη 26-2-2015


Του Γιώργου Χρόνη, δημοτικού σύμβουλου ΑΣΙ

Κατά την παραπάνω συνεδρίαση αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Λήψη απόφασης για την κατανομή της επιχορήγησης της Α΄ Δόσης 2015 στα σχολεία της Π.Ε. Το συνολικό ποσό που μοιράστηκε ήταν 100.000,04 ευρώ. Υπήρξαν παρακρατήσεις οφειλών σχολικών μονάδων συνολικού ύψους 24.303,44 ευρώ. Οι παρακρατήσεις αυτές αφορούν τη ΔΕΗ( 18.949,54 ευρώ ) και το πετρέλαιο( 5.353,90 ευρώ ). Επανέλαβα την τοποθέτησή μου ότι λόγω των μειωμένων σχολικών επιχορηγήσεων τα τελευταία χρόνια ο δήμος οφείλει να αναλάβει τα πάγια έξοδα ( θέρμανση, λογαριασμούς ΔΕΚΟ ) των σχολικών μονάδων για να μπορούν οι σχολικές μονάδες να ικανοποιούν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Η τακτική που ακολουθεί ο δήμος να καλύπτει ένα μέρος των οφειλών των σχολικών μονάδων και στη συνέχεια να τις παρακρατά από τις επόμενες δόσεις των επιχορηγήσεων δε λύνει το πρόβλημα. Ούτε είναι πρέπον να καταλογίζονται κάθε φορά ευθύνες στους διευθυντές των σχολικών μονάδων ότι δεν κάνουν καλή διαχείριση των χρημάτων τους και να γίνεται σύγκριση ανάμεσά τους. Επανέλαβα επίσης την άποψή μου ότι πρέπει να επιστραφούν στις σχολικές μονάδες τα χρήματα των σχολικών ταμείων που λόγω Καλλικράτη πέρασαν στη δικαιοδοσία του δήμου ώστε οι σχολικές μονάδες να διαχειρίζονται μόνες τους τα χρήματά τους.


Λήψη απόφασης για την υπογραφή Ετήσιου Συμβολαίου Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του προγράμματος της εταιρείας INTELLISOFT ΕΠΕ για το 2015. Το κόστος ανέρχεται στα 1.515 ευρώ. Αποφασίστηκε να γίνουν προσπάθειες για μείωση του ποσού.

Δεν εγκρίθηκε η αίτηση για έκτακτη επιχορήγηση ( κρούσμα μηνιγγίτιδας, έκτακτα έξοδα για απολύμανση, καθαριστικά κ.λ.π. ) στο Νεστόρειο Δημοτικό. Ψήφισα υπέρ της χορήγησης( μειοψηφώντας ) κρίνοντας ότι οι λόγοι υγείας είναι σοβαρός λόγος για να δοθεί η επιχορήγηση από τη στιγμή μάλιστα που το συγκεκριμένο σχολείο αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Δεν εγκρίθηκε η αίτηση για έκτακτη επιχορήγηση ( λειτουργικά έξοδα λόγω χρήσης του σχολείου σαν εκλογικό κέντρο ) στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου. Αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον δήμο να δει το θέμα συνολικά για όλες τις σχολικές μονάδες που ήταν εκλογικά κέντρα στις πρόσφατες εκλογές. Παράλληλα αναφέρθηκε ότι ο δήμος θα καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες ( ΔΕΗ ) των σχολικών μονάδων στις οποίες ο Δήμος κάνει εκδηλώσεις ή δραστηριότητες.

Δεν εγκρίθηκε η αίτηση για έκτακτη επιχορήγηση ( αποκατάσταση θέρμανσης στο γυμναστήριο ) στο 10ο Δημοτικό Σχολείο. Ψήφισα υπέρ της χορήγησης( μειοψηφώντας ) θεωρώντας ότι είναι απαράδεκτο στις μέρες μας να γίνονται μαθήματα χωρίς θέρμανση.

Δεν εγκρίθηκε η αίτηση για έκτακτη επιχορήγηση ( αγορά φορητού υπολογιστή ) ΣΤΟ 8ο Δημοτικό σχολείο καθώς σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της επιτροπής έχει δοθεί 2 φορές παρόμοια επιχορήγηση στο συγκεκριμένο σχολείο.

Εγκρίθηκε η αίτηση για έκτακτη επιχορήγηση ( αγορά προτζέκτορα λόγω ζημιών αντίστοιχου υλικού στις πρόσφατες πλημμύρες ) στο 16ο Δημοτικό σχολείο. Θα δοθεί το ποσό των 350 ευρώ.

Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις παραχώρησης χώρων του 4ου Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Δημοτικού Σχολείου για δραστηριότητες των συλλόγων γονέων που αφορούν τους μαθητές των σχολείων. Επίσης έγινε ενημέρωση για διάφορες εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων της Π.Ε.

Εκτός ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις παραχώρησης χώρων Δημοτικών Σχολείων( 7ο, 25ο, 4ο, 5ο, 10ο, 12ο ) για δραστηριότητες αθλητικών τμημάτων του δήμου.

Έγιναν αποδεκτές οι δωρεές που αφορούσαν τις παρακάτω σχολικές μονάδες:
24ο Δημοτικό( μπλοκ ζωγραφικής )
6ο Δημοτικό( 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές από Ο.Λ.Π )
13Ο Νηπιαγωγείο( ηλεκτρική κουζίνα από σύλλογο γονέων )

Εγκρίθηκε η αίτηση για έκτακτη επιχορήγηση( αναβάθμιση ηλεκτρονικού δικτύου που είχε εγκαταστήσει ο δήμος με παραλείψεις ) στο 24ο Δημοτικό. Θα δοθεί το ποσό των 300 ευρώ.