Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Συγκέντρωση των Δημοκρατικών Επιτροπών Αντίστασης, στην κεντρική πλατεία του Ιλίου