Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Το ψήφισμα απ'το χθεσινό έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με την Π.Ν.Π

Ο κ. Ζενέτος χαρακτήρισε ως δεδομένο το γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι διατεθειμένη να βοηθήσει την εκάστοτε Κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που πλήττει τη χώρα  και να στηρίξει κάθε εθνική προσπάθεια, με την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί διάλογος και διαβούλευση. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τον απαραίτητο σεβασμό που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ολόκληρο το ψήφισμα του ΔΣ Ιλίου έχει ως εξής:
Με την 136 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου κατά την έκτακτη συνεδρίασή του, την Τρίτη 21.04.2015, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος:
  1. «Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει στην έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος μας είναι διατεθειμένος να στηρίξει την οποιαδήποτε απόφαση της Κυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας, εφόσον έχει προηγηθεί διάλογος και διαβούλευση και όχι αιφνιδιασμός με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.
  2. Κρίνει μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Μάρδας Δημήτριος, γι’ αυτό καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την Π.Ν.Π. και να προχωρήσει σε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς.
  3. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύει τον κ. Δήμαρχο και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου να μην προβούν σε οποιαδήποτε μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  4. Δυναμική συμμετοχή αιρετών & εργαζομένων με το μηχανοκίνητο στόλο του Δήμου την ημέρα της συζήτησης της Π.Ν.Π. στη Βουλή.
  5. Οι δανειακές συμβάσεις του Κράτους να εγκρίνονται από την Ολομέλεια της Βουλής ώστε να ενημερώνονται οι Φορείς του Δημοσίου και ο Ελληνικός Λαός.»
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
  • Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
  • Στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.)
  • Στον Τύπο
  • Στο διαδίκτυο

http://doxthi.gr/