Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

ΦιλόΔημος ΙΙ: Νέα χρηματοδότηση του Δήμου Ιλίου για αναβάθμιση παιδικών χαρών

Νέα χρηματοδότηση στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών, ενεργοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ιλίου θα λάβει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών κονδύλι ύψους 256.000,00 ευρώ, ενώ για το έργο θα συμμετάσχει και ο ίδιος με ιδίους πόρους ύψους 38.750,00 ευρώ.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.

Η παραπάνω απόφαση είχε εγκριθεί με απόλυτη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο της 16/4/2018 ύστερα από πρωτοβουλία του Δημάρχου Ιλίου, Νίκου Ζενέτου.