Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ιλίου για το 2019

Η έγκριση του προϋπολογισμού για το 2019 επιβεβαιώνει την άρτια λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο και τον ρεαλιστικό, ισοσκελισμένο, αλλά και εφαρμόσιμο σχεδιασμό του, γεγονός που αποτυπώνεται και στην αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 636/19.10.2018 έγγραφό του.


Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος εμφανώς ικανοποιημένος, δηλώνει:

«Η έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου μας για το 2019 επιβεβαιώνει τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών μας και επιβραβεύει τη χρηστή Διοίκηση και την αντίληψη που διαθέτουμε για την ορθή διαχείριση του δημόσιου χρήματος, όλα αυτά τα χρόνια. Σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό του προσωπικού μας, τις μεθοδικές και ταχύτατες ενέργειές του, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, παραμένουμε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και στο πρόγραμμά μας.»