Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

ΟΑΕΔ: 3.000 νέες θέσεις εργασίας στην Δυτική Αττική

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από την Δευτέρα, (26/11), η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος του ΟΑΕΔ για την επαγγελματική τακτοποίηση περίπου 3.000 ανέργων των περιοχών Ελευσίνας, Ασποπύργου και Μάνδρας.
Σημειώστε:
 • Το νέο πρόγραμμα αφορά ανέργους, εγγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 45 ετών
 • Οι ωφελούμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 6 μήνες καταγεγγραμένης ανεργίας
 • Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 8 μήνες
Πού οι προσλήψεις
 • Το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες των δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας και Ασπρόπυργου
Διαδικασία
 1. Οι άνεργοι θα ειδοποιούνται από το ΚΠΑ ΟΑΕΔ Ελευσίνας για να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το νέο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης εργασιακής ετοιμότητας (Profiling)
 2. Στη συνέχεια, σε ατομική συνεδρία με τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων, θα καταρτίζουν από κοινού το Ατομικό Σχέδιο Δράσης
 3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα προτείνονται στον άνεργο δράσεις απασχόλησης και κατάρτισης, με κριτήρια τις εξατομικευμένες ανάγκες και τα προσόντα του
Αναλυτικά:
 • Ο εργασιακός σύµβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 Ελευσίνας αναλαµβάνει να ενηµερώσει και εξειδικεύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράµµατος στους εργοδότες αρµοδιότητάς του
 • Οι εργοδότες, αναρτούν την κενή θέση που επιθυµούν να καλύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Portal του ΟΑΕ∆ (θέσεις εργασίας / αίτηση διάθεσης θέσης εργασίας ), στην οποία προσδιορίζουν την ειδικότητα, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τυχόν πρόσθετα προσόντα των ανέργων που επιθυµούν να προσλάβουν
 • Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν τη κενή θέση µε την υποστήριξη του εργασιακού συµβούλου εργοδοτών εντός του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, σε περίπτωση που δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση από τον χώρο της επιχείρησης. Οι εργοδότες µπορούν επίσης να αναρτήσουν και κενές θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν επιθυµούν να επιχορηγηθούν όπως π.χ. θέσεις µερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή θέσεις εργασίας µικρής χρονικής διάρκειας απασχόλησης ή θέσεις εργασίας για ανέργους που δεν ανήκουν στην οµάδα - στόχο του προγράµµατο
 • Στην περίπτωση που ο εργοδότης επιθυµεί να προσλάβει και επιχορηγούµενο άνεργο που δεν ανήκει στην οµάδα στόχο του παρόντος προγράµµατος, ο εργασιακός σύµβουλος εργοδοτών τον ενηµερώνει για τυχόν άλλα προγράµµατα απασχόλησης τα οποία είναι ανοικτά για την υποβολή αιτήσεων
 • Ο εργασιακός σύµβουλος εργοδοτών σε συνεργασία και σε επικοινωνία µε την επιχείρηση ολοκληρώνει τη διαδικασία ανάρτησης της κενής θέσης και ενηµερώνει για την αναρτηµένη κενή θέση τόσο τον εργασιακό σύµβουλο ανέργων όσο και τον αρµόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης
Πηγή: workenter.gr