Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Πάρκο Τρίτση: Αναστέλλεται η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων

Αναστολή φέρεται να παίρνει η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Πάρκο Τρίτση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Ilion-news, η αναστολή δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Πάρκο Τρίτση γίνεται μέχρι η ΕΥΔΑΠ να καταθέσει πλήρη πρόταση όσο ν'αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.Πως προέκυψε η ανάγκη για δημιουργία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων


Η έλλειψη και η απώλεια νερού για την κάλυψη των πάγιων αναγκών του Πάρκου για πότισμα, αλλά και για την πλήρωση των λιμνών είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που οφείλεται τόσο σε κατασκευαστικές αστοχίες, όσο και στην χρόνια απουσία συντήρησης των υποδομών του Πάρκου.

Η περιβαλλοντική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., είναι ένα έργο τελευταίας τεχνολογίας, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εξοικονόμηση νερού, μέσα από την πρακτική της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, που αποτελεί πραγματικότητα σε πολλές χώρες στον κόσμο, όπως και σε πολλές τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία) στη χώρα μας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ημερήσια ποσότητα καθαρού παραγόμενου νερού σε συνθήκες λειτουργίας του έργου θα είναι της τάξης των 400m3 /μέρα αρχικά, με τελική δυναμικότητα 600m3/ μέρα, γεγονός που θα έλυνε ολοκληρωτικά το θέμα της υδροδότησης του Πάρκου.

Όμως, λόγω της ιδιαιτερότητας του Πάρκου Τρίτση για να υλοποιηθεί το παραπάνω έργο θα πρέπει να κατατεθεί πλήρης μελέτη για τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οπότε και η αναστολή του μέχρι νεοτέρας.