Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

Έναρξη εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2019 – 2020, με διάρκεια έως και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30π.μ. έως 11:30π.μ. στους Σταθμούς στους οποίους ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια που έχουν ορισθεί.

Τα πρώτα αποτελέσματα των πινάκων αξιολόγησης και μοριοδότησης θα ανακοινωθούν στις 28.06.2019, οι ενστάσεις επί αυτών θα υποβληθούν από 01.07.2019 έως 10.07.2019 και τα τελικά αποτελέσματα, μετά τις ενστάσεις, θα ανακοινωθούν στις 22.07.2019. Σημειώνεται ότι τα οριστικά αποτελέσματα των εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα έντυπα, τα γεωγραφικά όρια και τη μοριοδότηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου (http://www.ilion.gr) και συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο «Εγγραφές – Επανεγγραφές» των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών (http://www.ilion.gr/web/guest/eggrafes-bns), καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής κυρία Ακίνδυνη Κρητικού στο τηλέφωνο 2132030178 και ώρες από 8:00 έως 14:00.