Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Δήμος Ιλίου: Προσλήψεις 22 καθηγητών φυσικής αγωγής με 8μηνη σύμβαση

Στην πρόσληψη 22 καθηγητών Φυσικής Αγωγής προχωρά ο Δήμος Ιλίου. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, με ωριαία αποζημίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέσα σε 10 ημέρες αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Κάλχου 48-50).