Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019

Φορέας Διαχείρισης Πάρκου Τρίτση: Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ - Από ποια μέλη απαρτίζεται

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, με την οποία συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του «Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”».

Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο άλλαξε πρόσφατα.  Με το αρ.204 του ν.4635/30.10.2019 τροποποιήθηκε σημαντικά ο ν.4414/2016, με τον Φορέα να αποτελεί πλέον ΝΠΙΔ της Περιφέρειας Αττικής (προηγουμένως προβλεπόταν ότι εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας).  Το ίδιο άρθρο όρισε ότι διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που συγκροτείται με Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (πριν η συγκρότηση γινόταν με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Οικονομικών) και απαρτίζεται από:

(α) 4 μέλη που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειάρχη Αττικής, εκ των οποίων 1 μέλος ΔΕΠ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Το 1 από τα μέλη αυτά διορίζεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

(β) 1 μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Ιλίου,

(γ) 1 μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων Καματερού,

(δ) 1 μέλος από την Κοινωνία των Πολιτών (και ιδίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινωνικούς συνεταιριστικούς φορείς, με καταστατικό σκοπό συναφή με τον σκοπό του Φορέα Διαχείρισης που δραστηριοποιούνται, κατά προτεραιότητα, εντός του χώρου του Πάρκου Τρίτση και για την προστασία αυτού ή στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Αθήνας), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Περιφερειάρχη Αττικής.Σε εφαρμογή λοιπόν της ανωτέρω νομοθεσίας, συγκροτήθηκε το Δ.Σ., με τριετή θητεία, αποτελούμενο από τους εξής:

1) τον Σταύρο Ζωγραφάκη του Εμμανουήλ, Αντιπρύτανη Έρευνας & Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Μαυροειδάκο του Ιωάννη, Διοικητικό Υπάλληλο ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

2) τον Γιώργο Κώττη του Μηνά, Οικονομολόγο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Τριβέλλα του Γεωργίου, Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3) τον Νικόλαο Ζενέτο του Θεοδώρου, Δήμαρχο Ιλίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ζαχαρούλα Λυκούδη - Κυριακοπούλου του Πολύβιου, Καθηγήτρια Φιλόλογο, Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Ιλίου

4) τον Βασίλειο Αναλυτή του Νικολάου, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Χημικό Μηχανικό ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Βαβλαδέλη του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Ασφάλειας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

5) την Ανδριάννα Ζησιμάτου-Καλομοίρη του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο Συλλόγου Εθελοντών του Δήμου Ιλίου για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό «Ο Προμηθέας», Διοικητικό Υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Γεωργακόπουλο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών του Δήμου Ιλίου για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό «Ο Προμηθέας»

6) τον Χαράλαμπο Αλεξανδράτο του Φιλίππου, Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικό, Πολιτικό Επιστήμονα ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Μακρίδου Ειρήνη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Αθηνών.

7) την Μαρία Αγγελοπούλου του Παναγιώτη, Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Εντεταλμένη Σύμβουλο Γυναικείων Θεμάτων και Ισότητας και Δήμου Περιστερίου, Ελεύθερη Επαγγελματία ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Ανδρέα Σπυράκο του Ξενοφώντος, Διοικητικό Υπάλληλο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).


Το ύψος της αποζημίωσης για τη συμμετοχή κάθε μέλους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα οριστεί με νεότερη Απόφαση.