Σάββατο, 18 Απριλίου 2020

Ζωντανή μετάδοση της Ακολουθίας της Αναστάσεως από τον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιλίου

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση Ακολουθίας Μ. Σαββάτου από τον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιλίου: