Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

Ειρηνοδικείο Ιλίου: Αυτά είναι τα νέα τηλέφωνα

Αλλαγή στα τηλέφωνα του Ειρηνοδικείου Ιλίου, λόγω εισόδου στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Αυτά είναι τα νέα τηλέφωνα:

2132127610 - Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας

2132127620 - Γραφείο Ειρηνοδικών, Αποηχογράφησης, Πληροφορικής

2132127630 - Προανάκριση

2132127650 - Προϊστάμενος Γραμματείας Ειρηνοδικείου

2132127660 - Διαταγές Πληρωμής, Αποποιήσεις, Καταθέσεις, Πιστοποιητικά, Έδρα Πέμπτης, Πληροφορική

2132127670 - Διαθήκες, Καταθέσεις, Πιστοποιητικά, Έδρα Δευτέρας έως και Τετάρτης

2132127680 - Επιμελητές, Πρωτόκολλο, Αιτήσεις Πιστοποιητικών Κληρονομητηρίων-Ενδίκων Μέσων-Ανακοπών-Περί μη θέσεως Εκκαθάρισης Εταιρείας, Αποφάσεις 2019-2020

2132127690 - Αρχείο Αιτήσεων Ρυθμίσεων Οφειλών & Αποφάσεων από το 2018 και πριν, Ένορκες, Προσωρινές, Κατασχετήριες Επιδόσεις


Φαξ - 2132127694